Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

Raichu
Raichu
9211 53eb
Raichu
0896 e1a7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaPoranny Poranny

May 20 2018

Raichu
7586 a0d6 500
Reposted fromYuei Yuei viapersona-non-grata persona-non-grata
Raichu
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów

May 19 2018

Raichu
3124 fc86
Reposted fromintrigante intrigante viadotmariusz dotmariusz

May 17 2018

Raichu

May 15 2018

Raichu
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viadirtyliar dirtyliar

May 13 2018

Raichu
2148 cd88 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaoskus oskus
Raichu
5288 fcc9
Reposted from4777727772 4777727772 viaMakeMePurr MakeMePurr

May 12 2018

Raichu
3071 3690
Reposted fromonlyman onlyman viabitstacker bitstacker
6593 3ee9 500
Reposted frombrumous brumous viajabolmax jabolmax

May 09 2018

Raichu
8756 30de
Reposted fromhole-love hole-love viapampam pampam
Raichu
"Przeklinanie jest nieatrakcyjne"
"Nie jestem atrakcyjna, więc spierdalaj."
Raichu

Rok temu o tej porze też było chujowo.

May 04 2018

May 01 2018

Raichu
8617 ca8d 500
Reposted fromnutt nutt viadesperateee desperateee

April 30 2018

Raichu
1263 1fc5 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaveritas1 veritas1
Raichu
3017 f780
Reposted fromcocomove cocomove viaveritas1 veritas1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl